Case online marketing

Giraflift

Giraflift is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verhuren van verhuisliften inclusief bediening, ze zochten naar een effectieve manier om meer aanvragen voor hun diensten in Zuid-Holland te genereren tegen een maximale kosten per aanvraag van €25. Hun bestaande Google Ads-systeem werd geanalyseerd en geoptimaliseerd, met de focus op het verbeteren van bestaande campagnes en het uitbreiden ervan waar mogelijk.

Het doel: Verrassende ontdekking

In de eerste fase van het project bleek dat de gestelde doelstellingen soms werden overschreden, maar na nauwe samenwerking en brainstormsessies met de klant werd ontdekt dat aanvragen niet alleen via het formulier op de website werden ingediend, maar ook telefonisch. Deze telefonische aanvragen waren niet aanvankelijk in overweging genomen, maar nadat AdCalls was geïntegreerd om telefonische contactmomenten meetbaar te maken, steeg het aantal aanvragen aanzienlijk. Het overgrote deel van de aanvragen bleek afkomstig te zijn van telefonische interacties. Als reactie hierop werd de oorspronkelijke kosten per aanvraagdoelstelling herzien naar €15. AdCalls bood gedetailleerde inzichten in de kosten per aanvraag, waardoor de campagnes nauwkeuriger konden worden aangestuurd.

Groeiende aanvragen

Met het succes van de campagnes kreeg het team de mogelijkheid om het budget te vergroten, zolang de maximale kosten per aanvraag werden gehandhaafd. Uiteindelijk werd de rek in de bestaande campagnes bereikt, waarna het team begon met het testen van push-campagnes om het aantal aanvragen verder uit te breiden. Deze aanpak, gericht op mensen die niet actief op zoek waren, bleek succesvol en resulteerde in voortdurende groei binnen de gestelde doelstellingen.

Behaalde resultaten en meer

De behaalde resultaten omvatten een aanzienlijke toename van het aantal aanvragen binnen de aangegeven kosten per aanvraag. Bovendien leverde het gebruik van AdCalls waardevolle inzichten op over de werkelijke opbrengsten van de campagnes, die aanzienlijk hoger bleken te zijn dan oorspronkelijk werd aangenomen. Deze succesvolle samenwerking heeft het niet alleen geleid tot een grotere zichtbaarheid en effectiviteit van de campagnes, maar ook tot een beter begrip van de totale waarde die de online en telefonische aanvragen met zich meebrachten voor Giraflift.